Utslepp av klimagassar og endring av klima er vel kjent stoff. I oktober kom nok ein rapport frå FN sitt klimapanel (International panel of climate change, IPCC) som viser at vi er enno mindre tid på oss til å redusere utslepp av klimagassar enn før antatt. Verkeleg dårleg tid!

Vil du hjelpe oss å gjøre et godt lokalvalg i Kvam?