Hovedbodskap

Miljøpartiet De Grønne er en del av en global, grønn bevegelse. Vi har folkevalgte i alle de største byene i Norge, og vokser i rekordfart, både i medlemstall og på meningsmålingene. Nå skal vi inn på Stortinget, og vi vil ha deg med på laget! Dette er Våre hovedsaker opp mot valget 2013:

FORNYBAR FREMTID

Vi vil ha en lykkelig slutt på det norske oljeeventyret, og starte omstillingen til en bærekraftig og fornybar økonomi nå.

KLIMASMART SAMFERDSEL

Vi ønsker å revolusjonere norsk samferdsel og gjøre det enkelt og billigst å velge de mest miljøvennlige transportmidlene.

LIVSKVALITET

Vi vil ha et samfunn der folk har mer tid til hverandre, heller enn å jage etter mer meningsløst forbruk.

 

Meir om Hovedbodskap

ET MANGFOLDIG KULTURLIV

Å skape og oppleve kultur beriker livet til den enkelte og samfunnet. De Grønne mener det offentlige må legge til rette for et mangfoldig kulturliv gjennom gode støtteordninger. Samtidig må uavhengigheten og den frie stillingen til kulturutøvere bevares.

FORNYBAR FREMTID

Vi vil ha en lykkelig slutt på det norske oljeeventyret, og starte omstillingen til en bærekraftig og fornybar økonomi nå.

DYREVERN

Dyr er en viktig del av mangfoldet i samfunnet vårt og har en egenverdi som må respekteres.  De Grønne mener at kjæledyr, dyr i landbruk, sjøbruk, underholdningsindustri og forskning skal ha tilgang til naturlig utemiljø, mulighet til livsutfoldelse og hvile. Forskrifter for dyrehold må skjerpes for å bli i tråd med norsk dyrevelferdslov.

BÆREKRAFTIG LANDBRUK

Miljøpartiet De Grønne mener Norge skal være selvforsynt med de matvarene vi har best forutsetning for å produsere her i landet. Til dette trengs minst like mange bønder som i dag, de må drive mer økologisk og dyrevennlig, og gjennomsnittsbonden må få vesentlig bedre inntekt.

GRØNN NÆRINGSPOLITIKK

De Grønne vil at menneskets skaperkraft og engasjement skal utgjøre drivkraften i økonomien. Småbedrifter, entreprenører og private initiativer spiller derfor en sentral rolle i vår næringspolitikk.

UTVIKLING OG BISTAND

Verdens fattigste land trenger støtte til å beskytte mat- og industriproduksjon i oppbygningsfasen. De Grønne vil derfor mer aktivt bruke Statens Pensjonsfond Utland i kampen mot internasjonal fattigdom og for økologisk bærekraft.

GRØNN SKOLEPOLITIKK

De Grønne ønsker en skole som ser eleven som et individ. Vi ønsker et mangfold av skoler velkommen og vil legge til rette for at at elevene skal få større mulighet til å velge valgfag enn i dag, og mellom teoretisk og praktisk opplæring.

KLIMASMART SAMFERDSEL

Vi ønsker å revolusjonere norsk samferdsel og gjøre det enkelt og billigst å velge de mest miljøvennlige transportmidlene.

LIVSKVALITET

Vi vil ha et samfunn der folk har mer tid til hverandre, heller enn å jage etter mer meningsløst forbruk.