Våre kommunestyrerepresentantar:

26. februar, 2020

Natalia Golis, (også Fylkesvaraordfører Vestland fylke)

 

 

 

 

Kari Mostad, gruppeleiar, repr. Formannskapet

 

 

 

 

 

 

 

Otto Thillmann, 1. vara, møter ofte for Natalia

 

 

 

 

 

 

 

Linda Lid, 2.vara

 

 

 

 

 

 

 

Bjørn Lingener, 3. vara