Nyheter

Miljøpartiet De Grønne

Vern av Øystesevassdraget

Endelig!! I dag kom forslaget fra regjeringen som Naturvernforbundet har jobbet for i flere tiår – nemlig forslag om varig vern av Øystesevassdraget i Hordalan...

Miljøpartiet De Grønne

Bli med på kommunal klimadugnad!

Utslepp av klimagassar og endring av klima er vel kjent stoff. I oktober kom nok ein rapport frå FN sitt klimapanel (International panel of climate change, IPCC) som ...

Problematisk kommuneplan 2018

Kommunane er pålagt å ha ein gjeldande kommuneplan. Sidan siste plan gjaldt t.o.m. 2014 er vi i Kvam såpass på overtid at det ligg eit viss press på oss alle å f...

foto:Thomas Raupach

Åtte argumenter mot naturødeleggende vindkraft | Sigmund Hågvar

Vi trenger ikke naturødeleggende vindmøller.
Dagens vindkraftutbygging innebærer en historisk ødeleggelse av norske (og internasjonale) naturverdier, kamufle...

Vindmøller i Kvam?

Kvam herad viser til høyring som har vore i samband med nasjonal ramme for analyseområde for vindkraft. På grunn av ein feil fekk ikkje Kvam herad høyringa. Vi har...

Leser innlegg om medisinbruken i oppdrett

Diverre tek ikkje Miljøpartiet dei grøne feil når det gjeld den påviste bruken av blandingsmedisinering mot lakselus i oppdrettsnæringa. I oppslag i media  stadf...

Miljøpartiet De Grønne

Uttale frå årsmøte i Kvam

To uttale frå årsmøtet til MDG-Kvam.

Me oppmodar om at desse også vert brukt som resolusjon frå Årsmøtet til MDG Hordaland.

...
Miljøpartiet De Grønne

Årsmøte i Miljøpartiet dei Grøne i Kvam

Kallar med dette inn til årsmøte i Miljøpartiet dei Grøne i Kvam.
Årsmøtet vert halde på kafeen på Hardanger fartøyvernsenter torsdag 12. januar kl. 18....