Nyheter

Leser innlegg om medisinbruken i oppdrett

Diverre tek ikkje Miljøpartiet dei grøne feil når det gjeld den påviste bruken av blandingsmedisinering mot lakselus i oppdrettsnæringa. I oppslag i media  stadf...

Miljøpartiet De Grønne

Uttale frå årsmøte i Kvam

To uttale frå årsmøtet til MDG-Kvam.

Me oppmodar om at desse også vert brukt som resolusjon frå Årsmøtet til MDG Hordaland.

...
Miljøpartiet De Grønne

Årsmøte i Miljøpartiet dei Grøne i Kvam

Kallar med dette inn til årsmøte i Miljøpartiet dei Grøne i Kvam.
Årsmøtet vert halde på kafeen på Hardanger fartøyvernsenter torsdag 12. januar kl. 18....

Miljøpartiet De Grønne

Resolusjon / uttale frå Kvam MDG sitt årsmøte for 2015

Statsråd for olje og energi Tord Lien må gå!
Paris-avtalen forpliktar Noreg til å gjennomføre det grøne skiftet.
Statsråd for Olje- og energideparte...

Miljøpartiet De Grønne

Øystese-vassdraget, ein lokal og nasjonal skatt!

Øystese-vassdraget er eit av dei siste store urørte vassdraga i Hordaland som renn fritt frå fjell til fjord.

...
Miljøpartiet De Grønne

Kvam på Fylkestinget

Natalia A. Golis kan bli den einaste fylkespolitikaren frå Kvam i Hordaland Fylkesting.