Ope møte: Onsdag 4.sept med Per Hjalmar Svae

Ope møte: Onsdag 4.sept kl 18.00 – ca 21.00per-hjalmar

 Rådhuset i Norheimsund

Foredrag om grøn politikk

Per Hjalmar Svae som har skrivi boka ”løsningen er grønn” som kom i vår. Han står på 7.plass på stortingslista i Hordaland og held føredrag om grøn økonomi, politikk og livsstil. Sett av dagen og ta med nokon potensielle veljarar til MDG på foredraget!

Omtale av Løsningen er grønn

Ressursklemmen nærmer seg krisepunktet. I 2015 må veksten i verdens CO2-utslipp være stanset. Deretter må utslippene reduseres kraftig. Vi må gå fra fossilalder til lavkarbonalder, fra vekstøkonomi til kretsløpsøkonomi. Hvordan gjør vi det? I 20 år underviste Per Hjalmar Svae i blå og rød økonomi ved Handelshøyskolen BI. Ingen av teoriene viste vei ut av fossilalderen. Svae utviklet en grønn økonomisk teori, inspirert av en gryende bevegelse. Grønn økonomi, politikk og livsstil handler om å øke livskvaliteten med vesentlig mindre ressursbruk. Grønne partier er ikke bundet til gamle ideologier for arbeider, bonde eller kapitalist. Dermed kan de tilby nye og kreative løsninger. I Norge kan Miljøpartiet De Grønne få sin første stortingsplass høsten 2013. Boken presenterer en rekke grønne ideer blant annet: fra levestandard til livskvalitet – miljøregnskap og sosialregnskap og grønne veier ut av Europas finanskrise. Tiden for omstilling er nå! Per Hjalmar Svae (f. 1952) er siviløkonom. I dag jobber han som seniorrådgiver i Hordaland fylkeskommune med ansvar for miljøsertifisering, miljøregnskap og miljøledelse