150.000 fisk har rømt frå oppdrettsanlegga

Innlegg fra Twitter:

Nye tal: 150.000 fisk har rømt frå oppdrettsanlegga

– Det er veldig alvorleg. Me skal jo ikkje ha rømmingar. Det er berre å beklage både frå oss i forvaltninga og næringa, seier Vidar Ulriksen regiondirektør i Fiskeridirektoratet region vest.

Oppdrettsfisk fanget med garn - FANGA MED GARN: Denne oppdrettsfisken blei fanga med garn av sportsfiskarar etter rømmingane i januar. - Foto: Mariann Reikerås / NRK
FANGA MED GARN: Denne oppdrettsfisken blei fanga med garn av sportsfiskarar etter rømmingane i januar.

FOTO: MARIANN REIKERÅS / NRK

Dei siste tala på rømt oppdrettsfisk er nedslåande lesing for regiondirektøren. 150.000 regnbogeaure og laks er no registrerte rømte frå anlegg i Hordaland i perioden desember til januar. Framleis manglar direktoratet tal frå to anlegg.