Nyheter fra MDG Hordaland

Hei, kjære medlem i Hordaland MDG!
Er det noe vi ikke bør sløse med, så er det mat. Over hele Norge går De Grønne nå til valg på å bevare matfatet. Vi ønsker en nullvisjon for tap av matjord, vi vil sikre distriktslandbruket og en ren kyst, og vi vil sørge for god dyrevelferd og kunnskap om hvor maten kommer fra.

27. august, 2015

Vi vil holde kysten ren: Havområdene, fjordene og elvene våre rommer enorme naturverdier og matressurser. Langs hele kysten er fisket både arbeidsplass og kulturbærer, og skal legge grunnlaget for bærekraftig næringsvirksomhet, matauk og bosetting i fremtiden.

Vi vil rydde opp i oppdrettsnæringen: Oppdrettsnæringen er blitt Norges nest viktigste eksportnæring, men har enorme problemer med miljø og dyrevelferd. Næringen må få bukt med lakselus, rømt oppdrettslaks og avfall fra anleggene før den kan vokse mer.

Vi vil bevare matjorda: I Norge i dag bygger vi ned matjorda, mens beiter og utmark alt for mange steder gror igjen. Norsk matproduksjon blir i stedet basert på soya fra utlandet, som legger beslag på matjord der. Det er ikke bærekraftig, og det er heller ikke særlig solidarisk.

Vi vil gi rom for dyra og miljøet: Det skal være lønnsomt å produsere korn og vegetarisk,
og vi vil la bønder investere i miljø og dyrevelferd. Vi vil også sikre bedre vilkår for det økologiske landbruket.
Vi kaster en femtedel av maten vi kjøper i Norge. Dette vil vi få slutt på!
En stemme for De Grønne er en stemme for å bevare matfatet.

Vil du stå på stand for Miljøpartiet De Grønne der du bor?
Nå i innspurten i valgkampen trenger vi hjelp til å stå på stand i hele Hordaland. De fleste lokallagene har stand hver lørdag, og vil veldig gjerne ha flere med til å gjøre oss synlige lokalt! I Bergen trenger vi også engasjerte folk til å styrke bemanningen i valgboden.
Meld deg til regionsekretær Kristin Hammerås på kristin.hammeras@mdg.no eller tlf.92019629, så formidler hun kontakten videre til ditt lokallag.