Program 2019 – 2023

Valprogrammet

Her er hele programmet som en pdf fil for lesing og nedlasting.

mdg-program-web.pdf