Nyheter

Kategori: forside

Problematisk kommuneplan 2018

Kommunane er pålagt å ha ein gjeldande kommuneplan. Sidan siste plan gjaldt t.o.m. 2014 er vi i Kvam såpass på overtid at det ligg eit viss press på oss alle å f...

foto:Thomas Raupach

Åtte argumenter mot naturødeleggende vindkraft | Sigmund Hågvar

Vi trenger ikke naturødeleggende vindmøller.
Dagens vindkraftutbygging innebærer en historisk ødeleggelse av norske (og internasjonale) naturverdier, kamufle...

Vindmøller i Kvam?

Kvam herad viser til høyring som har vore i samband med nasjonal ramme for analyseområde for vindkraft. På grunn av ein feil fekk ikkje Kvam herad høyringa. Vi har...