STIFTINGSMØTE I FYKSESUND

STIFTINGSMØTE I TELSTØ, FYKSESUND
20130618_KvamStifting
Til stades bakarst frå venstre: Frode Strønen, Sven Arild Helgeland Kongsvik, Kari Mostad, Cecilie Ailen Johansen, Henrik Hysing og Tom Sverre Tomren.  Øystein Bønes og Hege Iren Svendsen foran.

Det nye lokallaget MDG Kvam, vart skipa på permakulturbruket til Hege Svendsen og Eirik Wiken 18.juni, så staden høva som hand i hanske for eit parti som byggjar på politikk for bærekraftig livsstil.

5 av medlemma i Kvam MDG var tilstades på stiftingsmøtet; Sven Arild Helgeland Kongsvik, Kari Mostad, Cecilie Ailen Johansen, Henrik Hysing og Hege Iren Svendsen.  Dessutan deltok Frode Strønen busett i Jondal, som var medlem i ei tidlegare utgåve av MDG i Kvam på 90-talet. Frå fylkeslaget deltok fylkessekretær Øystein Bønes og leiar/ listetopp til Stortingsvalet Tom Sverre Tomren.

Laget valde Kari Mostad til leiar, Henrik Hysing til skrivar og Cecilie Ailen Johansen til kasserar. Sven Arild Helgeland Kongsvik vart valt til vara og ungdomsansvarleg.

Over 3/4 av innbyggarane i Hordaland bur no i ein kommune med MDG – lokallag.

Kontaktinformasjon til Kvam MDG:
kari.bmostad@gmail.com 95429801 / 56556001

original: Av Øystein Bønes den 25. jun, 2013 i Artiklar, Nyhende