Nasjonale sider

mdg-logo-2013-200px

Nasjonale sider

Miljøpartiet De Grønne (MDG) arbeider for et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Vi er en del av en voksende, global grønn bevegelse, og er medlem av European Green Party (EGP) ogGlobal Greens. Vårt søsterparti i Sverige, Miljöpartiet de gröna, er det tredje største partiet i Riksdagen.

 

 

ap2013_web_banner-e1368569332626

VÅRT FELLES LIVSGRUNNLAG

Miljøpartiet De Grønne går til valg på et politisk program som peker ut en ny, økologisk bærekraftig og framtidsorientert samfunnsutvikling for Norge. De Grønne har fokus på livskvalitet for alle, framfor et stadig økende konsum. Vi ønsker at Norge skal vise i praksis at et bærekraftig samfunn er en positiv mulighet – til beste for alle. En framtidsrettet politikk krever nytenkning og endringer innen mange områder.

les meir …

 

prinsipprogram

PRINSIPPROGRAM

Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal underordnes sunne økologiske prinsipper og fremme fred og rettferdighet både lokalt og globalt. Livskraftige lokalsamfunn, i hovedsak basert på lokale ressurser er en forutsetning for å nå målet. Vi tar mål av oss til å utforme en helhetlig politikk for nåtid og framtid, basert på tre grunnleggende solidaritetsprinsipper: solidaritet med andre mennesker, solidaritet med fremtidige generasjoner og solidaritet med dyr og natur.

les meir…