Knut I. Børgesen

Knut I. Børgesen - 1962 Os - 3. plass på stortingslista frå Hordaland

Knut I. Børgesen (Os) 53 år. Daglig leder av grossistfirma, opprinnelig kokk. Tidligere erfaring som hovedtillitsvalgt, styreleder, ordinært styremedlem og ansattes representant i diverse organisasjoner og foretak. Har ledet FAU ved en skole, og er medstifter og leder av Folkeaksjonen mot Bru over Bjørnafjorden og nå også vara til kommunestyret i Os. Knut er erklært humanist og mener medmenneskelighet må være målestokken for alt vårt politiske arbeid. Utjevning av globale forskjeller og forhindring av klimaendringene må styre politikken både lokalt og nasjonalt. Spesielt er han opptatt av samferdsel. Han er nylig blitt leder av den regionale transportkomiteen for Miljøpartiet De Grønne på vestlandet, hvor han vil arbeide for en mer gjennomtenkt transportpolitikk som er fremtidsrettet med tanke på klima.