Kari Mostad

2. kandidat til Kvam heradstyret for MDG, Leier for MDG i Kvam

Utdanna ved Landbrukshøgskulen på Ås. Allsidig arbeidsbakgrunn, m.a.10 år i Grannehjelpa, no tilsett ved Fylkesmannens landbruksavdeling. Gift, to gutar i tenåra.
Hjartesaker: økologisk berekraftig politikk som grunnlag for all politikk, klima, lokalsamfunnsutvikling, integrering og folkehelse, grønt næringsliv. Jordvern og klassisk naturvern.
”Det skal vera lett å vera miljøvennleg”