Heidi Richardson

Leier for MDG i Kvam 2016

Heidi Richardson (48)
Norheimsund.
Dr.art samfunns- og kulturfag, Universitetet i Bergen. Leiar for museumsavdelinga ved Hardanger fartøyvernsenter sidan 2002. Gift, to gutar i tenåra.
Hjartesaker: Miljøvenleg samferdsle; styrking av busstilbod, tilrettelegging for sykling, miljøvenleg sjøtransport. Styrking av offentleg sektor. «Det er forunderleg og trist å leva i eit samfunn med så stor privat rikdom og så stor offentleg fattigdom.»
”Den menneskeskapte drivhuseffekten er ei utfordring som krev nytenking og handling lokalt, nasjonalt og globalt.”