Gradvis adjø til oljen

DEBATT I BT.NO:FOTO: PAUL SIGVE AMUNDSEN
Miljøpartiet De Grønne er ikke «urokråker» som er «blottet for realisme». For å redde klimaet ønsker vi en gradvis nedtrapping av oljeutvinningen.
AV: Tom Sverre Tomren Og Per Svae Miljøpartiet De Grønne
Publisert: 14.jul. 2013
Politikken til Miljøpartiet De Grønne var tema for en helsides kommentar i BT 11. juli. Det er gledelig at BT-kommentator Fonn Matre går tungt inn i debatten om Norges fremtid som oljenasjon.

For De Grønne er dette en hovedsak i årets valgkamp. For å redde verdens klima ønsker vi en lykkelig avslutning på oljealderen – En gradvis, kontrollert nedtrapping.

Oljen må ligge
Å omstille Norge til en økonomi uten oljesektoren er en stor utfordring. Her er vi enige med Fonn Matre. Så hvorfor ta denne utfordringen? Den globale oppvarmingen må begrenses til 2 grader, om vi skal unngå de alvorligste konsekvensene. Da må veksten i CO2-utslippene stanse i 2015 og reduseres med 50 til 85 % innen 2050, ifølge FNs klimapanel.

Det anerkjente og fredsprisbelønte internasjonale energibyrået IEA har regnet ut hva dette betyr for verdens oljenasjoner. Uten teknologiske kvantesprang må 2/3 av alle kjente oljereserver bli liggende der de er – Under jorden!

Uansvarlige Høyre
Stortingsperioden 2013 – 2017 er siste sjanse for Norge og verden til å nå 2 graders målet. Derfor har De Grønne programfestet at oljevirksomheten skal trappes ned frem mot 2030. Dvs. si at om lag 2/3 av Norges oljereserver blir værende der de er. Ved høstens valg er De Grønne det eneste ansvarlige partiet som har programfestet anbefalingene til FNs klimapanel og IEA, verdens klimaautoriteter. Høyre og Ap, som vi vanligvis forbinder med ansvarlighet, er så uansvarlige at de både skal øke oljevirksomheten og utvide den til de sårbare områdene ved Lofoten, Vesterålen og Arktis.

Hvordan omstille Norge fra fossil energi til fornybar energi, fra oljeøkonomi til bærekraftig næringsliv? Oppgaven er stor og vi kan ikke være låst i en gammeldags blokk tenkning basert på høyre- venstre aksen. Vi må ta i bruk alle gode virkemidler uavhengig av om det er de borgerlige eller sosialistene som har foreslått det først. De Grønne vil bruke røde midler som lovregulering og offentlig styring. F.eks. vedta en klimalov og etablere et bærekraftdepartement.

Forskning og innovasjon
Men vi vil også bruke blå virkemidler, f.eks. målrettede økonomiske insentiver for å gjøre det miljømessig riktige økonomisk lønnsomt, Det vil generere omfattende miljøkreativitet hos landets bedrifter og husholdninger. Å forløse personlig initiativ på denne måten, og å styrke landets forskning og innovasjon, er kanskje det viktigste virkemidlet i omstillingen.

Er De Grønne et ansvarlig parti når det gjelder statsbudsjett, sysselsetting og eksportinntekter? Ved å kutte ut milliardprosjekter som fergefri E 39, gjennom miljøskatter og en rekke andre programposter har vi sørget for et balansert, grønt omstillingsbudsjett. Når det gjelder sysselsetting har Norge et godt utgangspunkt. Fastlandsøkonomien er i verdenstoppen i produktivitet. Ifølge SINTEF kan 100. 000 arbeidsplasser i olje- og verkstedindustrien konverteres til fornybare næringer (som havvindmøller).

20 år lang omstilling
Professor Peter Haugan ved UiB beskriver i kronikk i BT 30.6 hvordan Bergensregionen kan og bør gå foran med en fremtidsrettet næringsutvikling. Det er dette De Grønne vil. Når det gjelder eksport- og lønnsinntekter går De Grønne inn for lavere forbruksnivå, slik at programmet også her er balansert. Fortsetter likevel inntektsveksten, skal det tas ut i form av økt fritid fremfor økt lønn.

På det nærings- og inntektspolitiske området er De Grønne det ansvarlige alternativet: Vi er føre var og vi insisterer på å begynne en 20 år lang omstilling fra en oljebasert økonomi til en mangfoldig grønn økonomi nå. Alt annet er uansvarlig!

 

LES KOMMENTARER HERhttp://www.bt.no/meninger/debatt/Gradvis-adjo-til-oljen–2930572.html#.UeJt342-2i2